lauantai 17. lokakuuta 2009

Talovaunu

Pirkanmaalla on yrittäjä joka on alkanut tuoda maahan englantilaisia talovaunuja, asia on ihan OK ja ja vaikuttaa kaikin puolin "soppelilta" sekä hinnaltaan kohtuulliselta. Tässä juttu talovaunusta: http://www.autokanta.com/kevyt_kuljetuskalusto/tekniikka_ja_koeajot/matkailuautot/?x137281=1068186
Lehtimainoksessa on isoilla kirjaimilla: "ei tarvita rakennuslupaa". Se on hieman ylimitoitettu lupaus. Uuden maakaaren mukaan jopa tieliikenteeseen katsastettu asuntovaunu vaatii rakennusluvan mikäli se pitempään samalla paikalla, saati sitten talovaunu jota ei ole tarkoitettukaan normaaliin liikennekäyttöön vaan asenetavaksi kiinteään vesi ja viemäriverkostoon kesämökiksi tai väliaikaiseksi asunnoksi.
Asuntovaunu saa olla kausipaikalla ehdoilla, että alue on ao toimintaa varten kaavoitettu tai ainakin rakennusluvassa siihen käyttöön tarkoitettu. Lisäksi vaunun tulee olla joka hetki liikenteeseen lähtökunnossa. Eli rekisteröity ja katsastus voimassa. Jos asutovaunun vie omalle jokirantatontille pidempiaikaisesti, on jokin lupa kunnalta haettava. Onko se sitten rakennuslupa tai toimenpidelupa, on nähtävästi kuntakohtaista.
Ote maakaaresta
62 §
Toimenpiteiden luvanvaraisuus

Toimenpidelupa tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa ja jäljempänä tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:

1) katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen(rakennelma); (22.6.2005/437)

2) urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma);

3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (liikuteltava laite);

Edelliseen sitä mainittua kuntakohtaista lievennystä
63 §
Luvanvaraisuuden helpotukset ja ilmoitusmenettely

Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä sellaisen 62 §:n 1 momentin 1–10 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, jota kunnan tai sen osan olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, vapauttamisesta luvanvaraisuudesta kunnan alueella tai osassa kunnan aluetta.

Rakennusjärjestyksessä voidaan myös määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisesta 62 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin kunnan alueella tai osassa kunnan aluetta.

Ei kommentteja: